Ценоразпис на услугите

 • Пакет Женска Консултация - 650 лв.
 • Неинвазивен пренатални тест - 850лв. ( включва изследване за с-м на Даун, Едуардс и Патау)

 

 • Установяване на бременност 6-10 г.с. - 50 лв.
 • Скрининг в първи триместър 11 - 13 г.с. +6 дни  - 140 лв.
 • Ранна фетална морфология 14-18 г.с. - 100 лв.
 • Ранна фетална морфологи + късен скрининг за анеуплоидии - 120лв.
 • Фетална Морфология 3/4D 20 -22 г.с. - 100 лв. - (включва безплатно измерване дължината на шийката)
 • Измерване дължината на шийката - 50 лв.
 • Късна Фетална Морфология с Доплери след 24 г.с. - 80 лв.
 • Консултация 50 лв.

 

 • Инвазивана диагностична процедура - 300 лв. - (Хорионбиопсия/ Амниоцентеза)

 

Многоплодна бременност:

 • Скрининг в първи триместър - 200 лв.
 • Фетална Морфология - 150 лв.
 • Проследяване растежа с Доплери - 100 лв.

 

 • Гинекологичен преглед с ехография - 60 лв. - (включва вземане на цитонамазка и/или вагинален секрет без изследването им)