Pregnancy.bg - Фетална медицина

Феталната медицина е тясна специалност, клон в Акушерството и Гинекологията.

Тя е насочена към проследяване на развитието на бременността в два аспекта – проследяване развитието на плода и проследяване на промените, които възникват в организма на бременната жена.

Адрес:

гр. Пловдив

ул. "Д-р. Рашко Петров" №3

етаж 1, кабинет 2

тел.: 0876 222 711