Статии

Вие сте тук

22/10/2016
Определянето на термина и какъв е срока на бременността е важен елемент в проследяването на бременността. Определянето на правилния срок на бременността ни помага при правилното проследяване на етапите на развитието на плода и растежа. От...
21/10/2016
   Аборт е прекъсване на бременността преди плода да е достигнал жизнеспособност. За аборт се говори до 24-та гестационна седмица или 6-ти лунарен месец на бременността. След този срок се говори за преждевременно раждане.  Абортите могат...
20/10/2016
   Както всяко друго изследване, така и пренаталния преглед в различните етапи на бременността има своите цели. Важно е да се знае, че специалистът, който го извършва трябва да е на ясно с тези цели и да ги разясни на своите пациенти още...
Скрининг в първи триместър. Скрининг за Даун синдром.
19/10/2016
Скрининг в първи триместър, скрининг за Даун синдром, комбиниран скрининг или ранен биохимичен скрининг всички те са синоними, но най-правилно е да се говори за скининг в първи триместър. Именно сега ще ви обясня защо? Трябва да разберем...
18/10/2016
Синдром на Даун Даун синдром или тризомия 21 е хромозомна аномалия, при която има добавена още една хромозома 21. Нормално при оплождането и яйцеклетката, и сперматозоида дават по 23 хромозоми от всички двойки за да се получи пълен набор...
17/10/2016
 Cell-free fetal DNA(cffDNA) или феталното ДНК циркулира свободно в майчината кръв. Чрез венепункция, т.е. вземане на кръв от вената на бременната жена можем да бъде взета проба за изследването й. Анализирането на пробата е неинвазивен...
16/10/2016
  Феталната морфология се извършва между 19-та и 22-ра г.с. Целта на феталната морфология е да се проследи нормалното анатомично и физиологично развитие на плода за този срок, да се направят биометрични измервания, съответно да се открият...
15/10/2016
   След като сме направили феталната морфология на плода в 20-22г.с. следва да проследим какъв е растежа и жизнеспособността на плода в следващите няколко прегледа. Тези прегледи следва да бъдат в 28, 32 и 36 г.с.  Целта е да проследим в...
14/10/2016
  Кървене и бременност Кървенето от влагалището на бременна не е нормално и се смята за проява на отклонение от нормата. Всяко едно вагинално кървене трябва да се определи от къде точно произхожда, какво е количеството му, характера му и...
13/10/2016
  Доста често се случва да чуем, че пъпната връв на бебето е завита около врата му. А това поражда въпроса: „Опасно ли е?“  Преди да избързаме с това дали е опасно и колко опасно е трябва да си зададем други въпроси: Как установяваме...