Статии

Вие сте тук

Преждевременно раждане и Серклаж!
13/06/2017
Преждевременното раждане е раждане на плод преди 37г.с, а според западната литература преди 34г.с. Причините за раждане преди термина могат да са най-различни както поради инфекции, така и поради аномалии на плода, аномалии на матка,...
24/10/2016
Какво да правя преди да забременея? Нужно ли е някаква подготовка или да сме спонтанни? Кога е най-благоприятно за забременяване?... и куп други въпроси сигурно ви терзаят и искате отговор, тук и сега! Не се притеснявайте и още въпроси ще...
23/10/2016
ЧЕСТИТО! Пожелавам ви бременност изпълнена с щастие и здраве!  Как да разберем дали наистина сме бременни? След като очакваната менструация ви закъснее изчакайте няколко дни, даже седмица и си направете уринарен тест за бременност от...
22/10/2016
Определянето на термина и какъв е срока на бременността е важен елемент в проследяването на бременността. Определянето на правилния срок на бременността ни помага при правилното проследяване на етапите на развитието на плода и растежа. От...
21/10/2016
   Аборт е прекъсване на бременността преди плода да е достигнал жизнеспособност. За аборт се говори до 24-та гестационна седмица или 6-ти лунарен месец на бременността. След този срок се говори за преждевременно раждане.  Абортите могат...
20/10/2016
   Както всяко друго изследване, така и пренаталния преглед в различните етапи на бременността има своите цели. Важно е да се знае, че специалистът, който го извършва трябва да е на ясно с тези цели и да ги разясни на своите пациенти още...
Скрининг в първи триместър. Скрининг за Даун синдром.
19/10/2016
Скрининг в първи триместър, скрининг за Даун синдром, комбиниран скрининг или ранен биохимичен скрининг всички те са синоними, но най-правилно е да се говори за скининг в първи триместър. Именно сега ще ви обясня защо? Трябва да разберем...
18/10/2016
Синдром на Даун Даун синдром или тризомия 21 е хромозомна аномалия, при която има добавена още една хромозома 21. Нормално при оплождането и яйцеклетката, и сперматозоида дават по 23 хромозоми от всички двойки за да се получи пълен набор...
17/10/2016
 Cell-free fetal DNA(cffDNA) или феталното ДНК циркулира свободно в майчината кръв. Чрез венепункция, т.е. вземане на кръв от вената на бременната жена можем да бъде взета проба за изследването й. Анализирането на пробата е неинвазивен...