Айше Реджеп

Вие сте тук

Айше Реджеп
Акушерка

Завършила е Медицински университет - Пловдив, след което е карала стаж в специализирана клиника по акушерство и гинекология. В центъра работи от април 2020 г.