Цели на пренаталните изследвания

Цели на пренаталните изследвания

 

 Както всяко друго изследване, така и пренаталния преглед в различните етапи на бременността има своите цели. Важно е да се знае, че специалистът, който го извършва трябва да е на ясно с тези цели и да ги разясни на своите пациенти още преди прегледа.  Тази статия беше провокирана поради неверни, непълни и некомпетентни мнения, които са написани и  изказани на много места в интернет пространството в България. Причините за това, според мен са непознаване на материята, финансови интереси или провокирано от изкривено лично чувство на справедливост. За съжаление има много хора, които без да имат нужните знания се изказват „убедително“.

 Извършването на ултразвуков преглед през бременността може да е както рутинен, така и насочен поради фамилна анамнеза, предишно или настоящо заболяване на майката, носителство на генетична аномалия, открито отклонение на плода и т.н.

 За рутинни прегледи приемаме прегледите в 11-14 г.с., 18-22г.с. и 32 и/или 36гс. Смятам, че причината за всеки един от този прегледи съм го уточнил в статиите за съответния срок на бременността, но въпреки това ще си позволя да опиша целите още веднъж. Всички тези прегледи са рутинни и трябва да се извършват на всяка една бременна жена, за да се проследи нормалното развитие на бременността, плода, плацента, околоплодна течност и кръвотока(Doppler study).

 Започвам с прегледа в първи триместър или този между 11-14 г.с. В този период на бременността всички органи и системи на плода са образувани, от тук насетне следва тяхното узряване. До този срок на бременността риска от спонтанен аборт е била 15% след 12 г.с. вече е едва 2-3%. Това трябва да е момент на облекчение за вас , бъдещи майки. Разбира се още може да имате сутрешно гадене и повръщане, но ако нямате повече от 4-5 повръщания на ден, несвързани с хранене, приемате достатъчно течности и успявате да се храните, макар и по малко, трябва да сте спокойни. Скоро и сутрешното гадене и повръщане ще отмине. За тези които имат вагинално кървене и сутрешно гадене, не се притеснявайте, това че са два отделни симптома не увеличава риска от аборт, а тъкмо обратното намаля го. Не е ясно, защо при кървене и гадене риска от аборт е по-нисък, но е описано в повечето учебници и ръководства. След краткото въведение/отклонение започам с причините за извършването на 11-14г.с. ултразвуков преглед. Преди прегледа всеки лекар „снема“ подробна анамнеза(разпитва) пациентката. Ако до този момент не сте имала друг преглед, което се съмнявам, но във Великобритания това е в повечето случай първия преглед, сега е момента да определим мястото и броя на плодовете. Т.е. дали бременността е едноплодна, двуплодна, триплодна и т.н. При човека най-често спонтанната бременност е едноплодна, рядко има двуплодна, а изключително рядко повече плодове. С навлизането на ин витро оплождането и ембриотрансфер на повече от едно ембрио се увеличават броя на многоплодните бременности. При наличие на многоплодна бременност трябва да се определи дали споделят една плацента или са с отделни плаценти. При наличие на многоплодна бременност с една плацента риска от усложнения на бременността е много по-голям и изисква често проследяване.  Следващата стъпка е наличието на сърдечна дейност на всеки плод. Всеки родител се вълнува да чуе туптенето на сърчицето на своето дете.

 След установяване на броя на плодовете и сърдечната дейност следва определяне на мястото на плацентата, субективна оценка на околоплодната течност. В този срок от бременността е установено, че е най-точния момент за датиране на бременността и да ви се каже термина. Да, точно така сега ще измерим плода и според неговите размери ще определим, колко е напреднала бременността. За тази цел плодът трябва да е в определени граници между 45мм и 84мм. След като ви дадем новия термин от тук до края на бременността той ще бъде наш ориентир и няма да се променя по никакъв повод! Определянето на термина по последната редовна менструация не е толкова точен метод, защото дори и да имате много редовна менструация, малко са жените, които зная точно кога е настъпила овулацията. Дори и да сте наясно с датата на овулацията и датата на акта е важно и уточнението, че живота на сперматозоидите е между 24-48-72ч., а на яйцеклетката 24-48ч., т.е. същинското оплождане може да стане с разлика от 2 до 3 дни. А това има значение при проследяване на бременността и растежа на плода. Най-точни метод за датиране на бременността е при ин витро оплождане и фреш трансфер. Тогава знаем точния момент на оплождането и датата на термина трябва да ви е определена от клиниката, в която ви е извършено ин витро процедурата. Ето защо при пациентки с такава бременност ние не променяме термина и не датираме.

 Сред основните цели на прегледа в първия триместър между 11-14г.с. е скрининг за най-честите хромозомни аномалии – синдром на Даун, Патау и Едуардс. Извършва се комбиниран скрининг и се изчислява риска за всяка една от тези аномалии чрез възрастта на жената, биохимични параметри от кръвното изследване и ултразвукови маркери и параметри.

И тук именно идва въпроса защо трябва да се изследваме за това дали вашето дете може да е с Даун!? Изследването, особено комбиниранит скрининг и cff DNA са неинвазивни процедури свързани само с вземане на венозна кръв от бременната жена. Тези методи не носят риск нито за вас, нито за вашето бебе. С тези два метода се прави скрининг също така и за Патау и Едуардс синдроми.  Откриването на някои от тези синдроми би било изключително полезно както за вас като бъдещ родител, така и за нас медиците. За родителите е важно, защото те ще могат да вземат най-правилното за тях решение-дали да продължат бременността или да я прекъснат. Т.е. наличието на на някое от тези или други аномалии в никакъв случай не ви задължава да извършите аборт! Това решение е единствено ВАШЕ! Ние ще да ви подкрепим във вашия избор с разбиране, с повече информация и последващите медицински дейности продиктувани от вас.  Ако не желаете да имате дете с някои от тези синдроми момента за прекъсване на бременността на края на първия триместър е най-подходящ и крие най-малко опасности за вас и вашата детеродна способност за вбъдеще. Ако сте решили да продължите бременността вие ще се запознаете много по-сериозно с това състояние, ще търсите допълнителна информация и ще сте далеч по-подготвен как да се грижите за вашето дете и с какво ще се сблъскате след раждането. За нас лекарите е важно за да може да проследим бременността по-отблизо, да търсим за аномалии по подробно, да планираме раждането, а не и на последно място да ви дадем съвети за следващите бременности, да ви насочим за генетична консултация ако се налага и да определим риска за рецидив на този синдром при следваща бременност.

 Друга важна цел на прегледа в 11-14г.с. е проследяване на анатомията на плода в ранните срокове на бременността и откриване на отклонения. Да, дори и в този ранен срок е възможно откриване на множество отклонения.

Феталната морфология се извършва между 19-та и 22-ра г.с. Целта на феталната морфология е да се проследи нормалното анатомично и физиологично развитие на плода за този срок, да се направят биометрични измервания, съответно да се открият патологични изменения, ако има такива,  да се направи заключение и да се определят последващите действия. То е високо-специализирано изследване, което се извършва с ехограф с висока разделителна способност.

Ако открием отклонения в този срок на бременността трябва да си зададем следните въпроси? Каква е тази аномалия? Свързана ли е с други отклонения? Какви са последствията от тази/тези аномалии? Съвместимо ли е с живота това състояние? Каква е тежестта на аномалията? Какви могат да са причините? Как могат да се открият тези причини? Какво можем да направим? Какви алтернативи имаме? След като си отговорим на всички тези въпроси заедно да стигнем до решение за последващите действия и алтернативи. При някои тежки аномалии може да се обсъди възможността за прекъсване на бременността.

Феталната морфология се прави до 22-ра г.с. като при откриване на тежки аномалии в този срок има време до 24-та г.с., до когато може да се направи аборт по медицински показания. След този срок може да се извърши аборт по медицински показания само при състояния застрашаващи живота на майката.

 Преглед след 28 г.с. или проследяване на растежа на плода. Целта е да проследим в динамика как расте плода, последователността на растежа на отделните показатели, съотношението между тях и последователността като цяло.  Пак оглеждаме плацентата за позиция, структура и зрялост. Измерваме наличието на околоплодната течност, кръвотока от майката към плацентата, от плацентата към плода и кръвотока на плода. Наблюдаваме за дихателни движения, движенията на тялото и крайниците на вашето бебче. Всичко това ни показва жизнеспособността на плода, откриване на ранни признаци на страдание на плода от различно естество и възможността за изготвяне на план за последващи действия.

Разбира се, в този срок ние правим биометрични измервания на плода за да проследим неговия растеж. Отклонения от нормата могат да бъдат в една или друга посока и ни сигнализират за различна патология. Важно е да се проследи не само дали е в нормите, но и системността на растежа, т.е. дали следва една линия на растеж или има девиации от тази линия. Трябва да се изгради цялостна представа за растежа за да се правят изводи. При наличие на отклонения се търсят причините с допълнителни изследвания и по-често проследяване на плода с ехограф.