Ценоразпис на услугите

 

 • Установяване на бременност 6-10 г.с. - 60 лв.
 • Скрининг в първи триместър 11-13 г.с. +6 дни  - 160 лв.
 • Ранна фетална морфология 14-18 г.с. - 160 лв.
 • Фетална Морфология 3/4D 20-23 г.с. - 120 лв. (включва безплатно скрининг за преждевременно раждане)
 • Късна Фетална Морфология с Доплери след 28 г.с. - 90 лв.
 • Измерване дължината на шийката - 50 лв.
 • Консултация 50 лв.
 • Мониторен запис на плода (NST) 30 лв.
 • Запис на диск от преглед 50 лв.

 

 • Инвазивана диагностична процедура - 300 лв. - (Хорионбиопсия/ Амниоцентеза)

 

Многоплодна бременност:

 • Скрининг в първи триместър - 200 лв.
 • Фетална Морфология - 180 лв.  (включва безплатно скрининг за преждевременно раждане)
 • Проследяване растежа с Доплери - 120 лв.

 

 • Гинекологичен преглед с ехография - 60 лв. - (включва вземане на цитонамазка и/или вагинален секрет без изследването им)