Ценоразпис на услугите


 • Установяване на бременност 6-10г.с. - 60лв.
 • Скрининг в първи триместър 11-13г.с. +6дни  - 160лв.
 • Ранна фетална морфология 14-18г.с. - 160лв.
 • Фетална морфология 19-23г.с. - 160лв.
 • Късна фетална морфология с Доплери след 28г.с. - 100лв.
 • Късна фетална морфология с Доплери след 28г.с. - 70лв. (при АГ специалист)
 • Измерване дължината на шийката - 30лв.
 • Консултация - 50лв.
 • Мониторен запис на плода (NST) - 30лв.
 • Запис на преглед на диск/флашка - 100лв.
 • Запис на преглед с телефон/камера 200лв. (без значение от продължителността)

 • Инвазивна диагностична процедура - 300лв. (Хорионбиопсия/ Амниоцентеза)

Многоплодна бременност

 • Скрининг в първи триместър - 220лв.
 • Ранна фетална морфология 14-18 г.с. - 220лв.
 • Фетална морфология - 220лв.
 • Проследяване растежа с Доплери - 140лв.

 • Гинекологичен преглед с ехография - 60 лв. - (включва вземане на цитонамазка и/или вагинален секрет без изследването им)

Запазваме си правото да промени цените без предварително обявление.