Фетална медицина

Специалистите по Фетална Медицина са насочени към ранно откриване на аномалии, както и скрининг за различни състояния.

Това дава възможност за ранна профилактика и лечение. При откриването на различни аномалии на плода ние определяме с какви други структурни и генетични аномалии може да го свържем, отхвърляме или ги потвърждаваме, съставяме план на действие, даваме прогноза за изхода на бременността.

Акушер-гинеколозите, специалистите по Фетална Медицина работят в тясна колаборация със специалисти по Фетална хирургия, Генетика, Детска Хирургия, Детска Кардиология, Детска Неврология, Детска Урология и Нефрология, Неонатология, Пластична хирургия и други, за да могат да консултират и лекуват пациентите си най-качествено.

Целият процес на обстойно проследяване на бременността обикновено  започва между 11-14 гестационна седмица, но може и по-рано, и завършва с раждането.

Основните прегледи се извършват в 11-14 г. с., 20-22 г. с. и 36 г. с. В 11-14 седмица се определя точния срок на бременността и вероятния термин на раждане, като се измерва плода, извършва се ранна фетална морфология и се правят няколко скрининги, сред които е и скринингът за синдром на Даун.

В 20-22 г. с. се оглеждат всички органи и системи на плода с голямо внимание, за да се определи правилното му развитие и растеж.

В 36 г. с. е важно да се определи предлежащата част, позицията на плацентата, растежа и кръвоснабдяването на плода, и околоплодната течност, които са маркер за здравословното му състояние в утробата.

 По време на тези прегледи се осъществява и следното:

  • Скрининг за хромозомни и генетични аномалии, и структурни (анатомични) дефекти - разчитане на резултати, разясняване на алтернативити, диагностика, проследяване, лечение, съвети за настоящата и следващи бременност, даване на подробна информация
  • Скрининг за усложнения на бременността - преждевременно раждане, прееклампсия, диабет по време на бременността и други; ранна профилактика, проследяване, лечение и съвети
  • Осъществяване на консултации с мултидисциплинарен екип - неонатолог, детски кардиолог, детски нефролог, детски невролог, детски хирург, генетик, психолог и др.
  • Извършване на диагностични и терапевтични инвазивни процедури - хорионбиопсия, амниоцентеза, ембриоредукция, фетоцит

Обучение по Фетална Медицина се извършва на няколко места в света.

Най-големия център се намира в Лондон, Fetal Medicine Research Institute , под ръководството на доайена на тази специалност в света – професор Николайдес. Професор Николайдес е посветил живота си в тази наука, той е водещия учен, които провежда множество проучвания ежегодно с неговите специализанти.  Може да научите повече за проучванията, обучението, както и да откриете кои са сертифицирани специалисти на https://fetalmedicine.org/.

Аз, д-р Борис Стоилов съм преминал през пълното обучение по Фетална Медицина и съм дипломиран специалист, именно под ръководството на професор Николайдес и екипа му от консултанти.