Фетална Морфология 3/4D 20-23 г.с.

Фетална Морфология 3/4D 20-23 г.с. – изключително щателен оглед на плода, оценка на растежа на плода, чрез точно измерване на параметрите му, преоценка на риска за развитие на Преекламсия, оценка на риска за преждевременно раждане.