Информирано съгласие

за прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД

…………………………………………………………………

трите имена на пациента

 Това е информирано съгласие за извършваните прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД.

 1. Целта на прегледите е пренатална диагноза или скрининг на бременната и плода.
 2. Основните високоспециализирани прегледи, които се извършват са скрининг в първи триместър, фетална морфология и проследяване растежа на плода с доплерова велосиметрия. 
 3. Други прегледи, които се извършват в Център по Майчино-Фетална Медицина и АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД са в обхвата на специалността Акушерство и Гинекология.
 4. По време на прегледа може да присъства един придружител. При обявяване на епидемиологична обстановка се забранява присъствието на придружител в медицинското заведение.
 5. Всеки преглед започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие.
 6. След края на всеки преглед ще получите обобщена информация за резултатите. В случай на открита аномалия, вариант на норма или неизяснено състояние на плода или бременната ще се обсъдят вариантите за проследяване, изследвания, поведение и прогноза.
 7. Ултразвуковото изследване не може да изключи всички структурни аномалии и генетични синдроми или хромозомни аномалии, както и аномалии в развитието.
 8. Няма научни данни за нежелани реакции или увреждане на плода и бременната от рутинен ехографски преглед.
 9. Скрининг в първи триместър се извършва от 11 гестационна седмица(г.с.) и 0 дни до 13г.с. и 6 дни, определени от деня на концепцията при ин витро бременност или при плод между 45 и 84мм. при спонтанно възникнала бременност. Прегледа започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие, измерване на кръвното налягане 2 пъти на всяка ръка(а при нужда и повече), вземане на кръвна проба до 10мл. Следва ехографски преглед през корема, а в редки случаи се налага вагинална ехография. Ултразвуковото изследване обхваща щателен оглед на плода, измерване(биометрия) на плода и датиране на бременността, определяне на вероятния термин на раждане, скрининг за най-честите хромозомни аномалии( синдром на Даун, Едуардс и Патау) и скрининг за Прееклампсия.
 • Скрининг за хромозомни аномалии се базира на оценено чрез комбинация от  възрастта на майката, измерването на нухалната транслуценция, сърдечната честота и биохимичен резултат. Това е скрининг, а не диагноза и при отклонения на резултата по Ваше желание може да се извършат допълнителни генетични изследвания за потвърждение или отхвърляне на висок риск. Скрининг за хромозомни аномалии има детекция до 95%, с фалшиво положителна честота 5%.
 • Скрининг за Прееклампсия е базиран на събраната информация, измерване кръвното налягане на двете ръце, доплерова велосиметрия на утеринните артерии и биохимия. Скрининг за Прееклампсия има детекция до 90%, с фалшиво положителна честота 15%. При жени с висок риск е препоръчително прием на Аспирин 150 мг. всяка вечер, започнат преди 16 г.с. и прекратен в 36 г.с., при липса на други противопоказания. Превенцията предотвратява до 89% появата на Прееклампсия.
 • Времетраенето на преглед е 30 минути.
 • След края на прегледа пациента следва да получи крайните резултати лично. Целта на обсъждането е да се даде пълна и точна информация, както и план за проследяване на бременността и възможност за допълнителни изследвания.
 1. Фетална морфология се извършва от 19 до 22 г.с. и обхваща изключително детайлен преглед на плода. По време на огледа на сърцето на плода лекаря може да е по-тих, понеже се налага по-високо ниво на концентрация. Извършва се биометрия на плода, оглед на плацентата, околоплодните води и проследяване на кръвотока към матката(утробата) на бременната. По желание на пациентката може да се направи вагинална ехография, за да се определи риска от преждевременно раждане, която е безопасна за плода и бременната. Времетраенето на прегледа е 30 минути за едноплодна бременност и 60 минути за близнаци.
 2. При проследяване на растежа на плода с доплерова велосиметрия след 28г.с. се извършва биометрия на плода, оценка на околоплодните води и доплерова велосиметрия на основните кръвоносни съдове на плода и бременната. Определя се позицията на плода и плацентата. Тъй като бременността в този срок е напреднала, плода е с ограничени движения, а костите му са с повишена плътност не е възможно да се огледа щателно плода, а само частично.  Времетраенето на прегледа е 15 минути за едноплодна бременност и 30 минути за близнаци.
 3. Може да задавате въпроси през цялото време на прегледа в рамките на определеното за това време. Въпросите следва да са насочени към същината на прегледа. На въпроси от общ характер си запазваме правото да не отговорим.
 4. Може да се запознаете с по-подробна информация и общите условия в сайта ни www.pregnancy.bg.
 5. С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте съгласна за извършване на преглед от нашия екип и с всички изброени условия по-горе.
 6. С подписването на това информирано съгласие давате съгласие за използване на медицинското Ви досие за научни и изследователски цели.
Прикачен файлРазмер
Файл Изтегли бланка за информирано съгласие18.15 KB