Късна фетална морфология - ехографски преглед при д-р Борис Стоилов