Късна Фетална Морфология с Доплери след 28 г.с.

Късна Фетална Морфология с Доплери след 28 г.с – оценка на здравословното състояние на плода, чрез проследяване растежа на плода, кръвотока към плода, към сърцето и мозъка, както и кръвотока от майката към плацентата, оценка на количеството околоплодна течност, позицията на плода, позицията на плацентата и част от анатомията на плода.