Нина Петкова

Вие сте тук

Нина Петкова
Клиничен психолог

Завършила е бакалавърска степен по психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методи" през 2015г., а след което успешно защитава магистърска степен по Клинична психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2019г. Работила е в Кризисен център за деца жертва на трафик на хора в гр. София, а към момента работи както в Център по Майчино - Фетална медицина, така и в Клиника по Психиатрия и Медицинска психология към УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив. Нина е член на Българската психиатрична асоциация.

В работата си използва интегративен подход от различни психотерапевтични школи, но като основен метод на работа прилага Когнитивно-поведенческа психотерапия, емпирично доказал се метод в сферата на психичното здраве. Тя извършва индивидуални психологически консултации, фамилни консултации, психодинамична групова терапия, индивидуална психотерапия, тренинги.

Нина Петкова е преминала следните курсове и обучения:

  • Удостоверение №227/2014 за Базисно ниво по Позитивна Психотерапия
  • Сертификат за участие в практически семинар на тема „Когнитивни методики” изследващи внимание, памет, мислене, интелект
  • Сертификат за участие в уъркшоп на тема „Когнитивно-поведенческа терапия при социална фобия и социална тревожност”
  • Удостоверение за участие в обучение на тема „ Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния”
  • Сертификат за модул „Личен опит” в направление „ Когнитивно-поведенческа терапия” 250 часа
  • Сертификат за модул „ Базови умения” в направление „Когнитивно – поведенческа терапия” 250 часа

Сертификат за преминато обучение и работа с Тематичен аперцептивен тест ТАТ