Пакет Женска Консултация

Пакет Женска Консултация – по едно посещение месечно, в които са включени Скрининг в първи триместър + биохимия, Фетална Морфология и Проследяване на растежа на плода!