Пакет Женска Консултация многоплодна бременност

Пакетът обхваща всички необходими прегледи, високоспециализирани изследвания и скрининги за бременни.

В цената са включени:

  • Скрининг в 1-ви триместър
  • Ранна Фетална морфология в 16 г.с.
  • Фетална морфология в 20 г.с. + скрининг за преждевременно раждане
  • Доплер+растеж 24 г.с., 28 г.с., 32 г.с., 34 г.с., 36 г.с. и 38 г.с. (6 пъти)
  • Мониторен запис на плода (NST) в 32 г.с.,  33 г.с., 34 г.с., 35 г.с., 36 г.с., 37 г.с. и 38 г.с.  (7 пъти)
  • Вземане на кръв/урина и организиране на транспорт до референтна лаборатория. Получавате резултата онлайн. За определени изследвания се налага да посетите лично лабораторията (напр. ОГТТ)
  • Подарък: Папка за събиране на изследвания, документи и снимки

Реална цена на всички услуги: 1720 лв. Специална цена на пакета с 20% отстъпка: 1380 лв.