преждевременно раждане

Преждевременно раждане и Серклаж!

Преждевременно раждане и Серклаж!

Преждевременното раждане е раждане на плод преди 37г.с, а според западната литература преди 34г.с. Причините за раждане преди термина могат да са най-различни както поради инфекции, така и поради аномалии на плода, аномалии на матка, предходни преждевременни раждания, операции на матката и маточната шийка, външни фактори  и т.н. Ролята на акушер-гинеколога е да открие рисковите групи и да ги проследи. Проследяването започва от 12г- 16г.с. с измерването на дължината на шийката, като има контролни прегледи на всеки 2-4 седмици до 28г.с., а при нужда и след това.