Ранна фетална морфология 14-18 г.с.

Ранна фетална морфология 14-18 г.с. – щателен оглед на плода, измерване на параметрите, при нужда датиране на бременността и определяне на точния термин по измерване на плода.