Ранна фетална морфология + късен скрининг за анеуплоидии

Ранна фетална морфология + късен скрининг за анеуплоидии - щателен оглед на плода, измерване на параметрите, при нужда датиране на бременността и определяне на точния термин по измерване на плода, при липса на скрининг за анеуплоидии от първи триместър извършване на късен скрининг.