Установяване на бременност 6-10 г.с

Установяване на бременност 6-10 г.с. – ехографски преглед(вагинален) за определяне на наличие на бременност, местоположението й, броя на плодовете и наличие на сърдечна дейност с оглед на структурите на бременността за съответния срок.