Междукамерен дефект (МКД)

Какво е междукамерен дефект (МКД)

Дефектът на междукамерната преграда, или междукамерен дефект (МКД), е често срещан вроден дефект на сърцето. Сърцето се състои от четири камери, две горни камери, наречени предсърдия, дясно предсърдие и ляво предсърдие и две долни камери (вентрикули), дясна и лява камера. Дясната и лявата камера на сърцето са разделени от мускулна стена, наречена междукамерна преграда. Понякога в тази стена може да се образува дупка: това се нарича дефект на междукамерната преграда.  

Вентрикулите са помпените камери на сърцето. Лявата камера изпомпва кръв, богата на кислород, през аортата към тялото и мозъка, докато дясната камера изпомпва бедна на кислород кръв през белодробната артерия към белите дробове. Кръвният поток от сърдечните камери към големите артерии се контролира от еднопосочни врати, наречени клапи.

МКД са най-честата форма на вроден сърдечен дефект. Размерът и точното положение на МКД могат да варират значително при бебета с такава аномалия. Някои дефекти са много малки, докато други могат да бъдат доста големи. Някои са разположени ниско в преградата, други по-близо до сърдечните клапи (моля, вижте фигурата по-долу). В някои случаи може да има повече от един МКД. МКД може да бъде свързан с други вродени аномалии, или да бъде изолиран. Много сложни сърдечни синдроми, които се състоят от няколко сърдечни дефекта, включват МКД. Размерът, видът и броят на МКД и дали има други вродени дефекти в сърцето на плода, или в който и да е друг орган, са важни фактори за определяне състоянието на плода.

МКД позволява на кръвта да преминава между двете камери на сърцето. Вътре в утробата дясната камера е по-голяма и изпомпва по-силно, така че кръвта може да преминава през МКД от дясната към лявата камера. След раждането, докато кръвообращението на бебето се адаптира към живота извън утробата, лявата камера започва да изпомпва по-силно от дясната. Това кара богата на кислород кръв да тече през МКД от лявата камера надясно, където се смесва с бедна на кислород кръв, която се изпомпва от дясната камера до белите дробове. Този допълнителен кръвен поток натоварва белодробната артерия, което може да доведе до проблем, наречен белодробна хипертония.

Кака се получава МКД?

Възможно е да има генетичен компонент при МКД, но в повечето случаи не се установява конкретна причина. МКД може да бъде свързан с много различни генетични проблеми и сложни сърдечни дефекти. През първите седмици на бременността, когато ранната сърдечна “тръба” узрее в сърце с четири камерни, се образуват прегради, които разделят сърдечните камери. Преградата, наречена още септум, между камерите може да се развие неправилно, така че да се образуват дупки.

Трябва ли да си направя още изследвания?

Вашият лекар може да ви насочи за генетична консултация и генетични тестове. Това може да предостави важна информация относно вашия индивидуален случай. Освен това вашият лекар може да ви насочи към специалисти по сърдечни заболявания на плода, като специалист по майчино-фетална медицина и/ или детски кардиолог. Те могат да наблюдават развитието на вашето бебе с помощта на специализирано ултразвуково изследване на сърцето и сърдечно-съдовата система на бебето, наречено фетална ехокардиография. Изследванията, които ще бъдат наредени от вашия лекар зависят от много фактори.

За какви неща трябва да внимавате по време на бременността?

Вашият лекар може да нареди серия ултразвукови изследвания, за да се види дали МКД влияе на растежа и благосъстоянието на вашето бебе. Вашите лекари ще ви консултират с напредването на бременността.

Какво означава това за моето бебе след раждането му?

Тъй като междукамерните дефекти могат да се варират значително по своя размер, разположение и брой, ефектът, който МКД ще има след раждането на вашето бебе, зависи от всички тези фактори. В много случаи малките МКД са затворят сами, по време на бременността или след раждането. В други случаи смесването на богата на кислород и бедна на кислород кръв в сърцето може да повлияе на бъдещия растеж на бебето. Всяко бебе с МКД е уникално. Вашите лекари ще прегледат внимателно бебето, за да определят дали е необходима някаква интервенция и, ако е да, каква би била най-добре на вашето бебе.

Повечето бебета с междукамерен дефект са без никакви симптоми през първите седмици от живота. Много хора живеят с МКД през целия си живот без неблагоприятни последици, докато други бебета могат да развият симптоми, които налагат оперативно лечение. След раждането специалисти, като детски кардиолог и/ или детски кардиохирург, ще прегледат бебето и ще ви консултират, за да се изработи оптимален подход за лечение, който е най-подходящ за вас и вашето бебе.

Ще се случи ли отново?

Това зависи дали е открита или не генетична причина за МКД и какви други проблеми, ако има такива, са налице. Всички тези фактори определят вероятността да родите друго бебе с МКД. Вашият лекар вероятно ще нареди ранно целенасочено сканиране на плода, за да се изключат сърдечни дефекти на плода при следваща бременност.

Какво друго да попитам?

  • Дефектът прилича ли на тежък МКД?
  • Колко често ще ми се правят ултразвукови изследвания?
  • Трябва ли да проведа генетични консултации? Какви генетични тестове са подходящи?
  • Къде да родя?
  • Къде бебето ще получи най-добрите грижи, след като се роди?
  • Мога ли преди раждането да се срещна с екипа от лекари, които ще помагат на бебето ми, когато се роди?

Фигура 1: Видове МКД:

Различните видове МКД се диференцират по тяхното положение върху преградата. На този чертеж, гледайки преградата от дясната камера, са показани четирите вида на относителните им позиции (Ao: аорта; PA: белодробна артерия).

Правна забележка:

Съдържанието на [тази листовка/ нашият уебсайт] е само за обща информация. Тя няма за цел да бъде медицински съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран индивидуален медицински съвет, свързан с вашето лично положение, преди да предприемете, или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието в [тази листовка/ нашия уебсайт]. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на [нашия уебсайт/ листовките], ние не даваме никакви заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на [нашия уебсайт/ на листовките] е точно, пълно или актуално.

Последна актуализация септември 2019 г.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram