Сакрококцигеален тератом (SCT)

Какво е сакрококцигеален тератом (SCT)?

Сакрококцигеален тератом (SCT) е тумор, възникващ от пресакралната област (разположен в долната част на гърба). SCT е изключително рядка находка, която се среща при около 1 на 40 000 раждания. Съотношението жени към мъже е 4:1. Той може да бъде предимно външен с минимален пресакрален компонент, или предимно вътрешен със значителен интрапелвичен компонент.

Как се получава SCT?

SCT може да възникне от тотипотентните клетки (ембрионални клетки, които имат потенциал да се развият във всякакъв вид клетки) на възела на Хенсен (възел от клетки, които се откриват в най-ранните етапи на развитие) по време на развитието на ембриона. SCT могат да бъдат безвредни тумори, незрели тератоми (тумор), съдържащи различна пропорция от ембрионални тъкани, или злокачествени (много инфекциозни) тератоми. Зрелите и незрелите тератоми често са кистозни, докато злокачествените форми са предимно солидни с обширно образуване на кръвоносни съдове.

Пренаталните образни изследвания само рядко съобщават за свързани малформации, с изключение на хидропс (натрупване на серозна течност в плода) и излишната амниотична течност, поради увеличения сърдечен дебит, нужен за захранване на тумора. Честотата на свързани хромозомни аномалии е много ниска.

Трябва ли да си направя още изследвания?

Възможните тестове зависят от това къде се намирате. Тестовете, за които трябва да попитате, включват амниоцентеза / вземане на проби от хорионни вили, за откриване на проблеми с броя на хромозомите и някои от проблемите в самите хромозоми, дори ако те рядко са свързани с SCT. Трябва също да попитате дали може да се предложи фетална ехокардиография, специализиран ултразвук на сърцето на бебето по време на бременността, особено в случаите с хидропс. Ако е възможно, понякога може да се направи ЯМР, за да се получи информация за състоянието на бебето.

За какви неща трябва да внимавате по време на бременността?

Бебетата с SCT са изложени на риск от някои проблеми по време на бременността, по-специално хидропс и сърдечна недостатъчност поради натоварването, което тумора оказва върху сърцето на плода. По тази причина повечето специалисти биха препоръчали редовен ултразвуков преглед. Ултразвукът ще помогне да се установи дали бебето има сърдечна недостатъчност.

Какво означава това за бебето след раждането му?

Прогнозата е свързана с три фактора: развитието на хидропс на плода, дали тератомът е доброкачествен или злокачествен и размерът на тумора. Хидропсът е най-често свързан с перинатална смърт поради сърдечна недостатъчност. Злокачествените тумори са почти неизбежно фатални и имат голяма вероятност от метастази, което прави отстраняването им невъзможно. Размерът на тумора изглежда не е свързан със злокачественост, но също е важен, тъй като много големите образувания са свързани с по-голям хирургичен риск. Ако масата е предимно външна, кистозна и без обширни кръвоносни съдове, резултатът е по-добър, тъй като се отстранява по-лесно.

Бебетата, които имат проблем и с хромозомите, могат да имат допълнителни проблеми след раждането. Прогнозата в тези случаи зависи от вида на проблема, който бебето има.

Когато бебето е стабилно, хирургът ще направи една или повече операции за отстраняване на тумора. Бебето често се нуждае от много сложни грижи в специализирана болница в продължение на много седмици след раждането.

Ще се случи ли отново?

Когато не се намери друга генетична причина за SCT, рискът той да се повтори е изключително нисък.

Какво друго да попитам?

  • SCT прилича ли на злокачествен?
  • Колко голямо е туморът? Външен ли е или вътрешен?
  • Има ли признаци на хидропс или сърдечна недостатъчност?
  • Възможно ли е да се прекъсне бременността?
  • Колко често ще ми се правят ултразвукови изследвания?
  • Възможна ли е операция по време на раждането?
  • Препоръчва ли се вътреутробна операция на бебето ми?
  • Къде и кога да родя?
  • Къде бебето ще получи най-добрите грижи, след раждането?
  • Мога ли да се срещна предварително с екипа от лекари, които ще се грижат за бебето ми, когато се роди?

Правна забележка:

Съдържанието на [тази листовка/ нашият уебсайт] е само за обща информация. Тя няма за цел да бъде медицински съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран индивидуален медицински съвет, свързан с вашето лично положение, преди да предприемете, или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието в [тази листовка/ нашия уебсайт]. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на [нашия уебсайт/ листовките], ние не даваме никакви заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на [нашия уебсайт/ на листовките] е точно, пълно или актуално.

Последна актуализация септември 2019 г.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram