Датиране на бременността и определяне вероятния термин на раждане

Определянето на термина и какъв е срока на бременността е важен елемент в проследяването на бременността. Определянето на правилния срок на бременността ни помага при правилното проследяване на етапите на развитието на плода и растежа. От друга гледна точка, когато знаем кога е вероятния термин на раждане (ВТР), ние сме наясно, в кой момент плода вече е зрял да се роди. Поради различни фактори в 5% от бременностите имаме преждевременно раждане, както и преносване на бременността. Медицинския екип няма как да е наясно, дали сте в опасност от някое от тези състояния без да знае точния срок на бременността, а и термина. При някои бременности се налага родоразрешение преди спонтанното започване раждането или доста преди термина. За да може медицинския екип да бъде най-подготвен, а най-вече за да се намалят до минимум рисковете за живота и здравето на плода точния срок и стадии на бременността са изключително важни.

Защо използваме термина вероятен термин на раждане (ВТР)? Това е датата, на която бременността е точно 40 гестационни седмици, но дали тогава ще се случи раждането не е ясно. Само 5% от жените раждат на датата си, а останалите преди или след това, ето защо е вероятен.

Горепосоченото, смятам ви даде идея за важността от точното определяне на срока на вашата бременност.

Най-стария, но и най-неточен метод за определяне на срока на бременността се базира на формулата на Негеле, при която към първия ден на последната редовна менструация (ПРМ), като прибавяме 7 дни и изваждаме 3 месеца. Този начин на датиране на бременността е много лесен и не изисква никаква допълнителна апаратура, квалификация на медицинското лице или софтуер.

Както сами разбирате изчисленията се базират на ПРМ. Не всички жени, обаче имат редовна менструация, а дори и тя да е много редовна, в мнозинството от случаите ние не знаем кога е настъпила овулацията. Овулацията настъпва по средата на цикъла, между 12 тия и 16 тия ден при цикъл от 28 дни. Но различни фактори могат да повлияят на менстуацията, както и на овулацията – пътувания, напрежения, разстройство на хранителния режим, медикаменти, здравословни проблеми и т.н.  Ние знаем, че яйцеклетката има между 24-48 часа живот след овулацията. Сперматозоида има до 72 часа живот. В кой момент ще се срещнат яйцеклетката и сперматозоида не се знае. От тук става ясно, че може да се варира с няколко дни, дори и седмици определянето на ВТР чрез формулата на Негеле от реалния момент на термина. ПРМ може да се използва само в много напреднала бременност след 26-28 гестационна седмица(г.с.), когато другите методи са по-неточни.

Основния метод на определяне на ВТР се извършва ехографски между 11-14 г.с., чрез измерване на дължината на плода от главичката до седалището (без да се включват краката) така наречения CRL(crown rump length). Този начин на датиране на бременността е доказан чрез статистически достоверно проучване от професор Николайдес във Лондон, Великобритания още през 90-те години на миналия век. За датирането на бременността по този метод са нужни специални условия: обучен специалист да извърши ехографско изследване за да може да се приложат всички критериите за измерването на CRL, ехограф с висока резолюция, софтуер за изчисляване на параметрите.

Определяне на приблизителен срок на бременността, чрез метода на CRL преди 11 гестационна седмица е възможен, но измерването трябва да се повтори в коректния срок – между 11 и 14 г.с., за да е напълно точно.

Най-точния начин за датиране на бременността и определяне на вероятния термин на раждане е когато знаем точния момент на оплождането. Единствения случай, при който ние знаем дата, часа, а дори и минутата на оплождането това е при ин витро процедурите.  Особено при трансфер на fresh (свеж) ембрион това е най-точния метод за датиране на бременността. В този случай отброяваме или най-често използваме софтуер да изчисли ВТР. Много рядко при трансфер на замразен ембрион може да датираме и чрез CRL.

Ако бременността е спонтанна, т.е не е ин витро и е изпуснат момента между 11-14 г.с. се налага използваме обиколката на главата, като метод за определяне на ВТР. Този метод не е толкова точен, колкото използването на CRL, но е по-точен от последната редовна менструация. Тук също са необходими условията както при CRL – обучен специалист, ехограф и софтуер. Този метод може да се използва до 26-28 г.с., след този срок той е неточен и нерентабилен.

При многоплодна бременност датирането се извършва със гореизброените методи, в зависимост от метода на зачеване и срока, като има някои особености.

Автор: д-р Борис Стоилов

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram