Айше Реджеп

Айше
Акушерка

Завършила е Медицински университет – Пловдив, след което е провела стаж в специализирана клиника по акушерство и гинекология. В центъра работи от април 2020 г.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram