Запиши час

Моля, след създаване на час за посещение, проверете на имейла си потвърждението за дата и час!
Запазваме си правото за промяна на първоначалния час на посещение, за което ще получите имейл или телефонно обаждане.

Информираме Ви, че извършването на прегледи ще бъде възможно след тяхното предварително предплащане и потвърждение.

Осъществяването на прегледи без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена, съгласно обявения ценоразпис.

Банкова сметка:
IBAN: BG47 PRCB 9230 1051 3485 01
АИПСИМП "ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram