Микроцефалия

Какво е микроцефалия?

Диагноза микроцефалията се отнася до някои бебета с малка глава, измерена чрез ултразвук по време на бременността и със сантиметър около главата след раждането. Ако обиколката на главата на бебето е много по-малка от средното за тяхната възрастова група или седмицата на бременността, то се казва, че има микроцефалия. Обикновено измерването трябва да бъде две стандартни отклонения (2SD) или повече под средното, или по-малко от около 95% от бебетата на същата възраст, за да се опише като микроцефалия. Ехография за установяване на микроцефалия е най-добре да се направи през 28та седмица, или през третия триместър на бременността.

Как се получава микроцефалия?

Има редица потенциални причини за микроцефалия. Тя може да бъде наследена, ако единият или двамата родители са засегнати. Хромозомните аномалии като синдром на Даун могат да доведат до развитие на малка глава.

Заразяване с някои инфекции, по време на бременността може да доведе до микроцефалия на бебето, такива инфекции включват цитомегаловирус (CMV), рубеола, ХИВ, токсоплазмоза, херпес, сифилис, а от скоро и Зика. Употребата на алкохол, някои лекарства или тютюнопушене по време на бременност от страна на майката, както и тежкото недохранване могат да увеличат риска от микроцефалия на плода, както и излагането на майката на йонизиращо лъчение или тежки метали като живак и арсен. Травма на развиващия се мозък на плода или новороденото бебе също може да доведе до развитие на микроцефалия.

Трябва ли да си направя още изследвания?

Допълнителните изследвания се определят предполагаемата причина за микроцефалия. Други особености видени в анатомията на вашето бебе, могат да наложат изследвания за конкретно заболяване или синдром. В определени ситуации може да се наложи сканиране с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), което да помогне за определяне на причината за микроцефалията. При съмнение за хромозомна аномалия може да се извърши генетично изследване; при съмнение за вирусна инфекция могат да се направят тестове на майката и плода, като се вземане кръв и/ или амниоцентеза, за да се определи дали бебето е заразено.

За какви неща трябва да внимавате по време на бременността?

При раждането бебето може да няма други симптоми, освен малка глава. Тъй като малка глава може да бъде свързана с определени болестни състояния, важно е бебето да се наблюдава добре по време на бременност, за да се следи дали расте нормално и, за да се изключат други анатомични малформации. Това наблюдение може да се извършва чрез редовно посещение на предродилна клиника и множество ултразвукови изследвания, с които са се търсят доказателства за ограничаване на растежа или други проблеми.

Какво означава това за моето бебе след раждането му?

Някои бебета с микроцефалия може да не развият никакви други симптоми освен малка глава, като малката глава не задължително е показател за функционалния изход на вашето бебе. Други бебета, обаче, могат да развият някои проблеми в зависимост от причината за микроцефалията, които могат да включват забавяне в развитието или затруднения в обучението, проблеми със зрението и/ или слуха, церебрална парализа, гърчове и хиперактивност.

След раждането може да бъдете насочени към лекар, който е специализиран в лечението на бебета като вашето, като напр. детски невролог. Те могат да наблюдават растежа и развитието на вашето бебе и да работят с вас, за да изготвят план за лечение, който отговаря на индивидуалните нужди на вашето бебе. Въпреки че няма специфично лечение за микроцефалия, ранната интервенция с програми за стимулиране и игра е полезна, както и работата със специализиран персонал (напр. физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди и други).

Ще се случи ли отново?

Вероятността микроцефалия да се повтори при следващи бременности зависи от основната причина. Тя е силно променлива и може да варира от 50% до 25% в зависимост от това дали един или двамата родители са засегнати. Ако микроцефалията се дължи на хромозомна аномалия като синдром на Даун, рискът е около 1% в допълнение към свързания с възрастта на майката риск. Ако микроцефалията е резултат от инфекция или излагане на други агенти, рискът при следващи бременности е минимален.

Какво друго да попитам?

  • Каква е най-вероятната причина за микроцефалията на моето бебе?
  • Колко често ще ми се правят ултразвукови прегледи?
  • Може ли състоянието на бебето ми да бъде коригирано чрез операция?
  • Бебето ми ще има ли нужда от специални грижи?
  • Мога ли да се срещна предварително и да се консултирам с лекарите, които ще се грижат за бебето ми след раждането?

Правна забележка:

Съдържанието на [тази листовка/ нашият уебсайт] е само за обща информация. Тя няма за цел да бъде медицински съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран индивидуален медицински съвет, свързан с вашето лично положение, преди да предприемете, или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието в [тази листовка/ нашия уебсайт]. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на [нашия уебсайт/ листовките], ние не даваме никакви заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на [нашия уебсайт/ на листовките] е точно, пълно или актуално.

Последна актуализация септември 2019 г.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram