Услуги

Пакети

Пакет Женска Консултация едноплодна бременност 1370 лв.

Пакетът обхваща всички необходими прегледи, високоспециализирани изследвания и скрининги за бременни.

В цената са включени:

 • Скрининг в 1-ви триместър
 • Ранна Фетална морфология в 16г.с.
 • Фетална морфология в 20г.с. + скрининг за преждевременно раждане
 • Доплер+растеж 24г.с., 28 г.с., 32 г.с., 36 г.с., 38 г.с. и 39г.с. (6 пъти)
 • Мониторен запис на плода (NST) в 32 г.с.,  33 г.с., 34 г.с., 35 г.с., 36 г.с., 37 г.с., 38 г.с. и 39 г.с. (8 пъти)
 • Вземане на кръв/урина и организиране на транспорт до референтна лаборатория. Получавате резултата онлайн. За определени изследвания се налага да посетите лично лабораторията (напр. ОГТТ)
 • Подарък: Папка за събиране на изследвания, документи и снимки

Реална цена на всички услуги: 1710лв. Специална цена на пакета с 20% отстъпка: 1370лв.

Пакет Женска Консултация многоплодна бременност 1820 лв.

Пакетът обхваща всички необходими прегледи, високоспециализирани изследвания и скрининги за бременни.

В цената са включени:

 • Скрининг в 1-ви триместър
 • Ранна Фетална морфология в 16 г.с.
 • Фетална морфология в 20 г.с. + скрининг за преждевременно раждане
 • Доплер+растеж 24 г.с., 28 г.с., 32 г.с., 34 г.с., 36 г.с. и 38 г.с. (6 пъти)
 • Мониторен запис на плода (NST) в 32 г.с.,  33 г.с., 34 г.с., 35 г.с., 36 г.с., 37 г.с. и 38 г.с.  (7 пъти)
 • Вземане на кръв/урина и организиране на транспорт до референтна лаборатория. Получавате резултата онлайн. За определени изследвания се налага да посетите лично лабораторията (напр. ОГТТ)
 • Подарък: Папка за събиране на изследвания, документи и снимки

Реална цена на всички услуги: 2280 лв. Специална цена на пакета с 20% отстъпка: 1820 лв.

Неинвазивен пренатални тест(НИПТ) - ( включва изследване за с-м на Даун, Едуардс и Патау, пол, DiGeorge syndrome, микроделеционен панел) след 10 г.с.
 • Panorama: Изследване за Тризомия 21, 18 и 13 700лв.
 • Panorama + DiGeorge синдром 1100лв.
 • Panorama+микроделеционен панел 1400лв.

Едноплодна бременност

Консултация - 50лв.
Установяване на бременност 6-10г.с. - 60лв.

Ехографски преглед (вагинален) за определяне на наличие на бременност, местоположението й, броя на плодовете и наличие на сърдечна дейност, с оглед на структурите на бременността за съответния срок.

Скрининг в първи триместър 11-13г.с.+6дни - 210лв. (включва ехография 140лв. +биохимия bHCG, PAPP-A и PlGF 70лв.)

Това е най-важният преглед по време на бременността. Включва следните дейности: събиране на подробна и точна информация за състоянието на бременната, семейството й; датиране на бременността и определяне на точния термин на раждане по измерване на плода; щателен оглед на всички органи на плода; изчисляване на риска за анеуплоидии (синдром на Даун, Едуардс и Патау); оценка на риска за развитие на гестационен диабет; оценка на риска за развитие на преекламсия (високо кръвно по време на бременност) и превенция на развитието й.

 • Датиране на бременността
 • Оглед на всички структури на плода( за срока на бременността)
 • Оценка на плацентата и околоплодните води
 • Оценка риска за анеуплоидии( синдром на Даун, Едуардс и Патау)
 • Оценка риска за Гестационен Диабет
 • Оценка риска за Прееклампсия + Doppler
 • Оценка риска за Фетална Ретардация
Ранна фетална морфология 14-18г.с. - 210лв.

Прегледът представлява щателен оглед на плода, измерване на параметрите, при нужда датиране на бременността и определяне на точния термин чрез измерване на плода.

 • Оглед на всички структури на плода( за срока на бременността)
 • Оценка растежа на плода
 • Оценка на плацентата и околоплодните води + Doppler
Фетална морфология 19-23г.с. - 210лв. (+ вагинална ехография)

Прегледът включва изключително щателен оглед на плода и оценка на неговия растеж, чрез точно измерване на параметрите му; преоценка на риска за развитие на преекламсия; оценка на риска за преждевременно раждане.

 • Оглед на всички структури на плода( за срока на бременността)
 • Оценка на плацентата и околоплодните води
 • Оценка риска за преждевременно раждане
 • Оценка риска за vasa previa
 • Оценка риска за Прееклампсия + Doppler
Късна фетална морфология с Доплери след 28г.с. - 140лв.

Оценка на здравословното състояние на плода, чрез проследяване на неговия растеж, кръвотока към плода, към сърцето и към мозъка, както и кръвотока от майката към плацентата, оценка на количеството околоплодна течност, позицията на плода, позицията на плацентата и част от анатомията на плода.

 • Оценка растежа на плода
 • Оценка на плацентата и околоплодните води
 • Доплерова велосиметрия на плода
 • Оценка на позицията на плода
 • Оглед на основни анатомични структури
Късна фетална морфология с Доплери след 28г.с. - 100лв. (при АГ специалист)

Оценка на здравословното състояние на плода, чрез проследяване на неговия растеж, кръвотока към плода, към сърцето и към мозъка, както и кръвотока от майката към плацентата, оценка на количеството околоплодна течност, позицията на плода, позицията на плацентата и част от анатомията на плода.

Измерване дължината на шийката - 30лв.

Чрез това изследване се прави оценка на риска от преждевременно раждане.

Мониторен запис на плода (NST)/близнаци – 30/60лв
Запис на преглед на диск/флашка - 100лв.
Запис на преглед с телефон/камера 200лв. (без значение от продължителността)
Инвазивна диагностична процедура - 300лв. (Хорионбиопсия/ Амниоцентеза)
Гинекологичен преглед с ехография - 60 лв. - (включва вземане на цитонамазка и/или вагинален секрет без изследването им)
Микробиология 25лв.
Цитонамазка 20лв.

Многоплодна бременност

Скрининг в първи триместър - 250 лв. (включва ехография 180лв. + bHCG, PAPP-A и PlGF 70лв.)
 • Датиране на бременността
 • Оценка на плацентата/тите и хориалността
 • Оглед на всички структури на плода( за срока на бременността)
 • Оценка риска за анеуплоидии( синдром на Даун, Едуардс и Патау)
 • Оценка риска за Гестационен Диабет
 • Оценка риска за Прееклампсия + Doppler
 • Оценка риска за Фетална Ретардация
Ранна фетална морфология 14-18 г.с. - 250лв.
 • Оглед на всички структури на плода ( за срока на бременността)
 • Оценка растежа на плода
 • Оценка на плацентата/тите и околоплодните води + Doppler
Фетална морфология - 280лв. (+ вагинална ехография)
 • Оглед на всички структури на плода( за срока на бременността)
 • Оценка на растежа на плода
 • Оценка на плацентата/тите и околоплодните води
 • Оценка риска за преждевременно раждане
 • Оценка риска за vasa previa
 • Оценка риска за Прееклампсия + Doppler
 • Доплерова велосиметрия на плода
 • Оценка риска от TTTS и sFGR
Късна фетална морфология с Доплери - 180 лв.
 • Оценка растежа на плода
 • Оценка на плацентата и околоплодните води
 • Доплерова велосиметрия на плода
 • Оценка на позицията на плода
 • Оглед на основни анатомични структури
Запазваме си правото да промени цените без предварително обявление.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram