Вентрикуломегалия

Какво е вентрикуломегалия?

Ако лекарят ви каже, че бебето ви има увеличени странични вентрикули, това състояние е известно като вентрикуломегалия. В мозъка има пет взаимосвързани кухини, пълни с течност. Те се наричат вентрикули. Вентрикулите произвеждат и са пълни с гръбначно-мозъчната течност, от тях тази течност циркулира в централния гръбначен канал.

По време на рутинно ултразвуково изследване се измерва ширината на задната част („задния рог“ или „атриум“) на двете странични вентрикули, разположени от всяка страна на средната линия. Тези две успоредни кухини са тесни отпред (към предната част на тялото) и по-широки отзад (към задната част). Задният рог на страничните вентрикули се вижда ясно при ултразвуково изследване като почти триъгълна черна зона (тъй като е пълна с течност) с бяла бучка тъкан, наречена “хороиден плексус”. Тази бучка е съставена от малки съдове, които произвеждат гръбначно-мозъчната течност. Ширината на атриума на страничните вентрикули е нормална до 10 mm.

Ширина от 10-15 mm се нарича вентрикуломегалия. До 12 mm тя се нарича “умерена”. Ако задният рог (атриум) е с размер повече от 15 mm, състоянието е известно като хидроцефалия. Не е необичайно страничните вентрикули да са малко по-големи при момчетата. Вентрикуломегалия се среща при около 1% от плодовете.

Как се получава вентрикуломегалия?

Има редица аномалии, които могат да причинят блокиране на циркулацията на гръбначно-мозъчната течност. Тънката комуникация между третата и четвъртата вентрикула, наречена акведукт, може да се запуши, което да доведе до натрупване на течност над нея и да причини дилатация (разширяване) на страничните вентрикули. Това се вижда при ултразвук като уголемени (черни) пространства с течност над нивото на запушването.

Честите причини за вентрикуломегалия / хидроцефалия са:

 • Инфекции
 • Мозъчни или гръбначни аномалии
  • Хромозомни аномалии
  • Кървене в мозъка.

Трябва ли да си направя още изследвания?

Когато при измерване страничните вентрикули са с ширина повече от 10 mm, най-вероятно ще ви бъдат предложени редица допълнителни изследвания:

 • Плодът ще бъде изследван щателно, за да се изключат други аномалии.
 • Специално внимание ще се обърне на аномалии на мозъка и гръбначния стълб, тъй като те могат да причинят разширяване на вентрикулите. Лекарят може да предложи да прегледа мозъка на бебето с вагинално ултразвуково сканиране.
 • Вероятно ще ви бъде предложена амниоцентеза, за да се провери за проблеми в броя на хромозомите, или големи промени в хромозомите. Хромозомите са мястото, където се съхранява по-голямата част от нашата генетична информация. Обикновено имаме 46 от тях, съвпадащи по двойки: 23 идват от единия родител, а другите 23 идват от другия родител. Например хората със синдром на Даун имат допълнителна хромозома номер 21. Някои бебета със синдром на Даун имат разширени вентрикули, но има и други генетични състояния, свързани с разширени вентрикули, например при бебета от мъжки род.
 • Скрининг за инфекции, за да се види дали сте прекарали инфекция по време на бременност, която може да е причинила разширяването на вентрикулите. Токсоплазмоза или цитомегаловирусна инфекция могат да причинят разширяване на вентрикулите.
 • В някои случаи може да се предложи ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) на мозъка на бебето на по-късен етап от бременността, за да се провери дали външният слой (кората) на мозъка се развива нормално и да се разбера каква е причината за ултразвуковата находка.

Ако всички тези изследвания са отрицателни, се казва, че вашето бебе има “изолирана” вентрикуломегалия.

Лекарят ще продължи да следи бебето с допълнителни ултразвукови прегледи, за да се види дали разширяването на страничните вентрикули остава стабилно, дали се увеличава или намалява.

Какво означава това за бебето след раждането му?

Прогнозата при вентрикуломегалия зависи до голяма степен от това дали е установена основната причина. В случаите на “изолирана” вентрикуломегалия прогнозата обикновено е добра. Лекото увеличение на вентрикулите може да е нормално при момчета с голяма глава.

Трудно е да се дадат надеждни данни на родителите относно вероятността от неврологичен проблем след раждането на бебе, диагностицирано с вентрикуломегалия по време на бременност. Въпреки че все още няма достатъчно данни, наличните публикации в медицинската литература показват, че рискът от неврологично увреждане не е по-висок от 10%, когато вентрикуломегалията е умерена и изолирана. Това е приблизително същото като при останалото население.

Ако вентрикулите не са нараснали по време на бременността и ако не са установени други обяснения за лекото уголемяване, няма конкретни индикации за по-нататъшни изследвания на бебето след раждането. Вие или вашият лекар обаче може да обсъдите това допълнително.

Правна забележка:

Съдържанието на [тази листовка/ нашият уебсайт] е само за обща информация. Тя няма за цел да бъде медицински съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран индивидуален медицински съвет, свързан с вашето лично положение, преди да предприемете, или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието в [тази листовка/ нашия уебсайт]. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на [нашия уебсайт/ листовките], ние не даваме никакви заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на [нашия уебсайт/ на листовките] е точно, пълно или актуално.

Последна актуализация септември 2018 г

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram