Фетална медицина

Фетална медицина

Специалистите по фетална медицина са насочени към ранно откриване на аномалии, чрез извършване на скрининг за различни състояния. Това дава възможност за ранна профилактика и лечение.

При откриване на различни аномалии на плода, ние определяме с какви други структурни и генетични аномалии може да го свържем, отхвърляме или ги потвърждаваме, съставяме план на действие, даваме прогноза за изхода на бременността.

Акушер-гинеколозите, специалистите по фетална медицина, работят в тясна колаборация със специалисти по фетална хирургия, генетика, детска хирургия, детска кардиология, детска неврология, детска урология и нефрология, неонатология, пластична хирургия и други, за да могат да консултират и лекуват пациентите си най-качествено.

Целият процес на обстойно проследяване на бременността обикновено започва между 11-14 гестационна седмица, но може и по-рано, и завършва с раждането.

Основните прегледи се извършват в 11-14 г. с., 20-22 г. с. и 36 г. с. В 11-14 седмица се определя точния срок на бременността и вероятния термин на раждане, като се измерва плода, извършва се ранна фетална морфология и се правят няколко скрининги, сред които е и скринингът за синдром на Даун.

В 20-22 г. с. се оглеждат всички органи и системи на плода с голямо внимание, за да се определи правилното му развитие и растеж.

В 36 г. с. е важно да се определи предлежащата част, позицията на плацентата, растежа и кръвоснабдяването на плода и околоплодната течност, които са маркер за здравословното му състояние в утробата.

 По време на тези прегледи се осъществява и следното:

  • Скрининг за хромозомни и генетични аномалии, и структурни (анатомични) дефекти – разчитане на резултати, разясняване на алтернативите, диагностика, проследяване, лечение, съвети за настоящата и следващи бременност, даване на подробна информация.
  • Скрининг за усложнения на бременността – преждевременно раждане, прееклампсия, диабет по време на бременността и други; ранна профилактика, проследяване, лечение и съвети.
  • Осъществяване на консултации с мултидисциплинарен екип – неонатолог, детски кардиолог, детски нефролог, детски невролог, детски хирург, генетик, психолог и др.
  • Извършване на диагностични и терапевтични инвазивни процедури – хорионбиопсия, амниоцентеза, ембриоредукция, фетоцит.

Обучение по фетална медицина се извършва на няколко места в света.

Най-големият център се намира в Лондон – Fetal Medicine Research Institute, който се ръководи от доайена на тази специалност в света, професор Николайдес. Професор Николайдес е посветил живота си на тази наука, той е водещият учен, който провежда множество проучвания ежегодно с неговите специализанти. Може да научите повече за проучванията, обучението, както и да откриете кои са сертифицирани специалисти на https://fetalmedicine.org/.

Аз, д-р Борис Стоилов съм преминал през пълното обучение по фетална медицина и съм дипломиран специалист, именно под ръководството на професор Николайдес и екипа му от консултанти.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram