Амниоцентезата и хорионбиопсията звучат много по-страшно отколкото са в действителност

Д-р Стоилов, Вие сте един от малкото специалисти по фетална медицина в страната. Как се развива тази специалност в България и има ли приемственост между акушер-гинеколозите и лекарите по фетална медицина?
– Феталната медицина е една от съвременните и бързоразвиващи се специалности в наши дни. Тя неимоверно взема своето място навсякъде по света и в България. У нас тя търпи развитие – вече има изградени няколко съвременни центъра, които да подпомагат българските жени. Искам да благодаря на акушер-гинеколозите, които имат модернистично мислене и приемат новостите в развитието на медицината, така също и новите методики в съвременното акушерство.

 В съвременната медицина как се оценява риска от вродени патологии на плода?
– Ако става въпрос за вродени малформации на плода, то тогава всяка една малформация има своята изяви в различните срокове на бременността и може да се прояви по различен начин. Големите структурни аномалии може да ги открием още в началото на бременността, но има и такива, които могат да се изявят и в по-напреднал етап. Ултразвукът като метод е много добър от гледна точка на това, че е безопасен и лесно приложим за бременната и плода. Но все пак трябва да бъдем реалисти и да знам, че този метод не може да открие всички аномалии поради различни причини, но основно поради естеството и еволюцията на различните малформации. Имено заради това ние имаме статистика за всяко едно заболяване какъв е процентът на откриваемост по време на бременността. Нашата цел е да открием възможно най-рано аномалиите, за да можем да дадем най-рано прогноза за бременността.

Кога се прилагат амниоцентеза и хорионбиопсия?
– Това са диагностични, инвазивни процедури, най-често използвани за установяване на генетични дефекти. Но от инвазивните процедури, които правим по време на бременност имаме също и кордоцентеза и други изследвания, които могат да се правят вътреутробно. С тези манипулации може да установим дали плода има анемия, дали е инфектиран от някакъв вирус, може да прелеем кръв и още много други интервенции. Важно е да се знае, че за тези манипулации трябва да има причина или както го казваме по медицински, да има индикации за тях. Основни индикации са:

  • повишен риск от генетичен дефект, установен чрез скрининг;
  • структурни аномалии на плода;
  • роднина с генетичен дефект;
  • съмнения за инфекции на плода;

Най-разпространената хромозомопатия е Даун синдром, но съществуват много повече генетични аномалии, които благодарение на генетиката могат да бъдат установени още по време на бременността и то в адекватни срокове. Генетичните изследвания са важни не само за настоящата бременност, но и за бъдещи такива. Страхът от инвазивните процедури е силно разпространен и много от бременните избягват да ги правят именно поради това.

Линк към цялото интервю: 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram