Преждевременно раждане и Серклаж!

Преждевременното раждане е раждане на плод преди 37г.с, а според западната литература преди 34г.с. Причините за раждане преди термина могат да са най-различни както поради инфекции, така и поради аномалии на плода, аномалии на матка, предходни преждевременни раждания, операции на матката и маточната шийка, външни фактори  и т.н. Ролята на акушер-гинеколога е да открие рисковите групи и да ги проследи. Проследяването започва от 12г- 16г.с. с измерването на дължината на шийката, като има контролни прегледи на всеки 2-4 седмици до 28г.с., а при нужда и след това. На жените, които няма предхождащ риск се извършва измерването на дължината на шийката рутинно при извършването на феталната морфология.

Държа да подчертая, че вагиналната ехография е безопасна за плода и за майката. Ползите от прегледа са много големи така, че притеснението на дамите трябва да се преодолее заради една по-висша цел – вашето неродено дете!

Прегледа е технически лесен за изпълнение и отнема 30 секунди, но си има своите специфики и критерии за изпълнение. Неправилното изпълнение и  непознаването на критериите могат да опропастят този преглед и да доведат до тежки последици! Най-честата грешка е поради грешна техника да се измери по-дълга шийката, което да постави бременната в групата с нисък риск и да не се предприемат съответните действия за предотвратяване на преждевременно раждане.

След извършването на прегледа определяме жените с нисък и висок риск от преждевременно раждане. Тези с нисък риск не се нуждаят от проследяване, за разлика от жените с висок риск.

Бременните, които имат висок шанс да родят преждевременно започват терапия веднага. В хода на контролните прегледи определяме дали е необходимо от поставянето на Cerclage! Cerclage процедура по поставяне на конец около родовия канал, който да не позволява той да се отвори и бебето да се роди. Успехите на тази техника зависят от множество фактори.

Най-важното според мен е факта, че ние може да определил 80% от жените, които ще родят преждевременно и с нашите действия ще предотвратим половината да родят преждевременното или удължим бременността до период, който да може да дадем шанс на бебето да оцелее. В тези случаи е много важна екипната работа с неонатолоизите! 

Автор: д-р Борис Стоилов

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram